ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર કેમિકલ્સ ભરતી 2023 : છેલ્લી તારીખ 19/04/2023

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર કેમિકલ્સ ભરતી 2023 : ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર કેમિકલ્સ (GSFC) ખાલી જગ્યાઓ 2023 ની ભરતી માટે રોજગાર સૂચના આપવામાં આવી છે જે ઉમેદવારો ખાલી જગ્યાની વિગતોમાં રસ ધરાવતા હોય અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરી શકે છે. સૂચના અને ઓનલાઈન અરજી કરો.

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર કેમિકલ્સ ભરતી 2023

સંસ્થાનુ નામ ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર કેમિકલ્સ – GSFC

પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ

અરજી મોડ ઓનલાઇન

જોબ સ્થાન વડોદરા તથા જામનગર, ગુજરાત

છેલ્લી તારીખ 19/04/2023

સત્તાવાર વેબસાઇટ http://gworld.gsfclimited.com/

પોસ્ટનું નામ :

અટેન્ડન્ટ ઓપરેટર લેબ આસિસ્ટન્ટ

ITI મિકેનિકલ મેન્ટેનન્સ ITI ફીટર

ITI RFM ITI ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેકેનિક

ITI ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેકેનિક ITI ઈલેક્ટ્રીશિયન

કમ્પ્યુટર ઓપરેટર ITI હેલ્થ એન્ડ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર

ટેક્નિશિયન (કેમિકલ) ટેક્નિશિયન (મિકેનિકલ)

ટેક્નિશિયન (ઇલેક્ટ્રિકલ) ટેક્નિશિયન (સિવિલ)

ટેક્નિશિયન (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ એન્જી.) ડિપ્લોમા (એગ્રીકલ્ચર)

ડિપ્લોમા (હોટેલ મેનેજમેન્ટ) એક્ષેકયુટીવ ટ્રેની (ફાઈનાન્સ)

મહત્વપૂર્ણ તારીખો :

શરૂઆતની તારીખ 08 એપ્રિલ 2023

છેલ્લી તારીખ 19 એપ્રિલ 2023

 

GSFC Bharti 2023 માં કેવી રીતે અરજી કરવી ?

સત્તાવાર વેબસાઇટ http://gworld.gsfclimited.com/ પર જાઓ

“જાહેરાત” પર ક્લિક કરો.

સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો.

ઉમેદવારોએ નોંધણી કરવી જોઈએ અને લોગિન દ્વારા અરજી કરવી જોઈએ.

ઉમેદવારોએ જરૂરી વિગતો સાથે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

તમારો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર અપલોડ કરો.

પછી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો.

પછી એપ્લિકેશન ફોર્મ જુઓ ક્લિક કરો.

ઉમેદવારોને સબમિટ કરતા પહેલા તેમના અરજી ફોર્મમાં ફેરફાર કરવાની તક આપવામાં આવશે.

તમારે અરજી ફોર્મ ફરી એકવાર તપાસવું જોઈએ કે માહિતી સાચી છે કે ખોટી.

તે પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો, તમારું ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે.

પછી તમારી નોંધણી સ્લિપ જનરેટ કરો અને પ્રિન્ટ કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

જાહેરાત વાંચો અહીં ક્લિક કરો

ઑનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *