નમો શ્રી યોજના 2024: સગર્ભા સ્ત્રીઓને મળશે રૂપિયા 12,000 ની સહાય

નમો શ્રી યોજના 2024 / આ યોજના હેઠળ હવે સગર્ભા સ્ત્રીઓને મળશે રૂપિયા 12 હજારની સહાય / જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ / Gujarat Namo Shri Yojana Apply Online, Eligibility and Form PDF / namo shree yojana in gujarati / Helpline number / નમોશ્રી યોજના માં અરજી કરવાની પ્રક્રિયા / Namo Shri Yojana How to Apply 2024 Namo…

Read More

Calculator Photo Vault App

Calculator Photo Vault : Use the best calculator photo vault to hide photos, hide pictures, hide videos. Best Photo Hide App is Calculator Photo Vault App Calculator Photo Vault is the Vault app can secretly Hide Photos, Hide Videos and other files without anyone knowing as gallery lock installed in your phone looks as just a beautiful calculator, and…

Read More

Google Assistant Mobile Apps, Install Now

Google Assistant : Call, search, navigate and more – all with your Google Assistant. Get the Google Assistant for hands-free help Your Google Assistant is ready to help when and where you need it. Manage your schedule, get help with everyday tasks, control smart-home devices, enjoy your entertainment and much more. Just start with: “Hey Google”…

Read More

Sports Authority Of India Recruitment 2024

Sports Authority of India Recruitment 2024. Sports Authority of India has invited online applications for the recruitment of 214 Coach Posts 2024. Sports Authority of India has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post. Organization Sports Authority of India Post…

Read More

GSSSB Recruitment 2024 For 4304 Posts

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment 2024. Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has invited online applications for the recruitment of 4304 Junior Clerk, Senior Clerk, Head Clerk, Office Assistant and Other Posts Posts 2024. Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement…

Read More

OIL India Recruitment 2024

OIL India Recruitment 2024: applications are also invited from eligible Trade apprentice candidate(s) who have successfully undergone and completed apprenticeship training in the relevant trade in Oil India Limited and passed All India Trade Test for Apprentices conducted by National Council for Vocational Training. OIL India Recruitment 2024 It is a good opportunity for all…

Read More