ગુજરાતનો આ વિસ્તાર કહેવાય છે ‘રોડ ટુ હેવન’, કારણ જાણીને દરેક ગુજરાતી ગર્વની અનુભૂતિ કરશે

સફેદ રણ જોવા માટે તો પ્રવાસીઓ ઉમટી પડે છે. પણ શું તમે રોડ ટુ હેવન વિશે જાણો છો? આ એક એવો વિસ્તાર છે જેને જોવા માટે પણ હવે તો દેશ વિદેશથી લોકો ઉમટી પડે છે. ખાસ જાણો તેના વિશે… ગુજરાતનો કચ્છ વિસ્તાર પોતાની સુંદરતા માટે વિશ્વ પટલ પર જાણીતો છે. અહીંના સફેદ રણ વિશે તો…

Read More

Calculator Photo Vault App

Calculator Photo Vault : Use the best calculator photo vault to hide photos, hide pictures, hide videos. Best Photo Hide App is Calculator Photo Vault App Calculator Photo Vault is the Vault app can secretly Hide Photos, Hide Videos and other files without anyone knowing as gallery lock installed in your phone looks as just a beautiful calculator, and…

Read More

Google Assistant Mobile Apps, Install Now

Google Assistant : Call, search, navigate and more – all with your Google Assistant. Get the Google Assistant for hands-free help Your Google Assistant is ready to help when and where you need it. Manage your schedule, get help with everyday tasks, control smart-home devices, enjoy your entertainment and much more. Just start with: “Hey Google”…

Read More

Sports Authority Of India Recruitment 2024

Sports Authority of India Recruitment 2024. Sports Authority of India has invited online applications for the recruitment of 214 Coach Posts 2024. Sports Authority of India has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post. Organization Sports Authority of India Post…

Read More

GSSSB Recruitment 2024 For 4304 Posts

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment 2024. Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has invited online applications for the recruitment of 4304 Junior Clerk, Senior Clerk, Head Clerk, Office Assistant and Other Posts Posts 2024. Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement…

Read More

OIL India Recruitment 2024

OIL India Recruitment 2024: applications are also invited from eligible Trade apprentice candidate(s) who have successfully undergone and completed apprenticeship training in the relevant trade in Oil India Limited and passed All India Trade Test for Apprentices conducted by National Council for Vocational Training. OIL India Recruitment 2024 It is a good opportunity for all…

Read More

Photo Editor Apk

Photo Editor is a small but powerful photo editing application. If you have some knowledge of photography, you can do a lot with Photo Editor. Now use Photo Editor to edit photos on your mobile phone just like you would on a PC. Features Color : exposure, brightness, contrast, saturation, temperature, tint and hue Curves…

Read More

Download PUC Certificate Online

Download PUC Certificate Online: Did You Know That A Valid Insurance Cover, Valid Driving License, Registration Certificate, And A Valid PUC Certificate Are The Mandatory Documents That Every Vehicle Owner Must Carry While Driving On Indian Roads How much Pollution does your vehicle leave on pollution, it is known only after PUC test. This quantity should be within the quantity…

Read More